Geografie

Okruh otázek: Aplikovaná geografie - 2014

Velikost 281.69 KB
  • Kód oboru: 1301R022
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční

Student získá znalosti a dovednosti vyhledávat, hodnotit, zpracovávat, prezentovat, distribuovat a aktualizovat informace o území a prostorových aspektech udržitelného rozvoje s využitím moderních multimediálních a digitálních technologií.