Filologie

Okruh otázek: Český jazyk a literatura - 2014

Velikost 1.07 MB
  • Kód oboru: 7310R033
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční

Student získá potřebné vědomostí, dovedností a činností v oblasti v oblasti jazykovědy, literatury a oborové didaktiky, které mu umožní stát se kompetentním učitelem českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy.