a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Oficiální platné termíny státních závěrečných zkoušek na FP TUL - KTV

Rekreologie 13. 6. 2018
Bc. Tv 14. 6. 2018
NMgr. Tv 15. 6. 2018

download type pdfJmenovací dekrety pro jednotlívé části státní závěrečné zkoušky

Tělocvik - okruh otázek studijního oboru

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň

7503T100 | prezenční | navazující

  • od 1.11.2016

Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

7401R014 | prezenční, kombinované | bakalářské

  • od 1.11.2016

Management sportovní

6208R048 | prezenční | bakalářské

  • 2013/2014

Rekreologie

7401R003 | prezenční | bakalářské

  • od 1.11.2016