a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

2015

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0319
  • Období řešení: 01.03. 2012 – 28. 02. 2015
  • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Živá škola - škola životem pro život

  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/01.0002
  • Období řešení: 1.6. 2012 - 30.3. 2015
  • Zodpovědná osoba: doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.