a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

2014

ICT v odborné přípravě studentů FP TUL

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0310
 • Období řešení: 2. 1. 2012 až 30. 11. 2014
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Jan Berki

Inovace výuky tělesné výchovy a sportu na fakultách TUL v rámci konceptu aktivního životního stylu

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0319
 • Období řešení: 01.03. 2012 – 28. 02. 2015
 • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0026
 • Období řešení: 01. 06. 2011 - 31. 05. 2014
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

NeoCartoLink: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0010
 • Období řešení: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014
 • Zodpovědná osoba: Jiří Šmída, Ph.D.

Příhraničí 2.0

 • Období řešení: 1. 10. 2012 - 30. 11. 2014
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce

 • Registrační číslo: CZ.1.07./2.3.00/20.0086
 • Období řešení: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014
 • Zodpovědná osoba: doc. RNDr. Jan Picek, CSc.

Živá škola - škola životem pro život

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/01.0002
 • Období řešení: 1.6. 2012 - 30.3. 2015
 • Zodpovědná osoba: doc.PhDr.Tomáš Kasper, Ph.D.