a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

2011

3P - Praxe pro praxi

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0097
 • Období řešení: 1.1.2011 - 30.11.2013
 • Zodpovědná osoba: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Dětský koutek TUL - krátkodobá péče o děti zaměstnaných a studujících rodičů

 • Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/54.00123
 • Období řešení: 1.10.2010 - 30.9.2013
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Ilona Sovová

Člověk a krajina Jizerských hor

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/02.0061
 • Období řešení: 01.10.2009-30.06.2012
 • Zodpovědná osoba: PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0088
 • Období řešení: 1. 9. 2010 až 31. 8. 2013
 • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Inovace kombinované formy studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol na FP TUL

 • Registrační číslo: CZ1.07/2.2.00/18.0027
 • Období řešení: 01.06.2011 - 31.12.2013
 • Zodpovědná osoba: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0016
 • Období řešení: 01.01.2011-31.1.2014
 • Zodpovědná osoba: RNDr. Pavel Pešat, Ph.D.

Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0259
 • Období řešení: 20. 5. 2009 - 30. 4. 2012
 • Zodpovědná osoba: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Kombinované studijní obory vzdělávání učitelů na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0026
 • Období řešení: 01. 06. 2011 - 31. 05. 2014
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0275
 • Období řešení: 10. 2010 - 31. 07. 2013
 • Zodpovědná osoba: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.03/02.0021
 • Období řešení: 1.9.2009 - 31.1.2012
 • Zodpovědná osoba: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Nastavení a ověření podmínek pro vzdělávání k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/08.0189
 • Období řešení: 1.7.2009 - 30.6.2012
 • Zodpovědná osoba: PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.04/03.0002
 • Období řešení: 19. 10. 2010 až 30. 6. 2012
 • Zodpovědná osoba: doc. PaedDr. PhDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.09/02.0036
 • Období řešení: 1.10.2009 - 30.6.2012
 • Zodpovědná osoba: doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.

Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0007
 • Období řešení: 1 .4. 2011 - 31. 3. 2014
 • Zodpovědná osoba: doc PaedDr. Jaroslav Perný, CSc

Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci

 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0155
 • Období řešení: 1. 9. 2009 - 31. 8. 2012
 • Zodpovědná osoba: RNDr. Václav Finěk, Ph.D.

Zapojení týmu KLIMATEXT do mezinárodní spolupráce

 • Registrační číslo: CZ.1.07./2.3.00/20.0086
 • Období řešení: 1. 10. 2011 - 30. 9. 2014
 • Zodpovědná osoba: doc. RNDr. Jan Picek, CSc.