Semestr plnění KAP/ICTP

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Omlouváme se za drobné zmatky v informacích. Každý student plní předmět KAP/ICTP v tom semestru, ve kterém plní KAP/ZED. Jednoobory a NŠ v zimním semestru a dvouobory v letním semestru. Děkujeme za pochopení.

2. kolokvium k ESF projektu Živá škola

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

V rámci ESF projektu Živá škola – škola životem pro život proběhne 19. října 2012 od 9:00 v budově "K", 5. patro, učebna K501 - 2. kolokvium se zástupci zaangažovaných mateřských a základních škol Libereckého kraje. V rámci kolokvia vystoupí PhDr. Martin Chvál, Ph.D. s příspěvkem věnujícím se zvyšování kvality škol vycházejícím z poznatků nashromážděných v rámci ESF projektu Cesta ke kvalitě, který dr. Chvál zaštiťuje. Druhý příspěvek bude mít doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. Kolokvium je otevřené pro účast případným zájemcům ze strany pracovníků TUL.

Ocenění pro bakalářskou práci z geoinformatiky

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dokladem toho, že i na naší fakultě se "rodí" dobré bakalářské práce je druhé místo Gabriely Pekárkové, absolventky bakalářského oboru Aplikované geografie, které získala na letošnímročníku Student GIS projektu konaném v Praze 25. září. V konkurenci zástupců deseti dalších českých a moravských univerzit se uhájila svým návrhem konceptu elektronického atlasu hospodářského rozvoje Libereckého kraje.
více | web soutěže

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 25. října 2012 spolupořádá Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s Katedrou občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Central European Philosophy of Education Society, Českou pedagogickou společností a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou  J. A. Komensnkého mezinárodní konferenci s názvem Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti). Více informací naleznete zde. Přihlášku na konferenci naleznete zde.

Plnění předmětu KAP/ICTP

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Plnění předmětu KAP/ICTP je realizováno pouze prostřednictvím testu, který studenti absolvují na konci října 2012. Podrobnější informace včetně konkrétních termínů se studenti dozví na první přednášce 9. 10. 2012 (případně cvičení) předmětu KAP/ZED.

Oznámení

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Všichni zájemci z řad studentů ze zemí bývalého Sovětského Svazu předloží do 15. 10. 2012 žádost o přidělení příspěvku na zdravotní pojištění pro akademický rok 2012/2013.

Osobní údaje

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Vážení studenti, při kontrole na stud. oddělení bylo zjištěno, že jste si v elektronické přihlášce chybně vyplnili osobní údaje, zejména MÍSTO NAROZENÍ. Je nutná vaše kontrola a oprava těchto údajů v IS STAG (opravte sami). Chybné údaje se tisknou na diplomu i dodatku k diplomu a v IS STAG se generují  do případného navazujícho studia.