Jarní kulturní setkání

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra primárního vzdělávání Vás tímto zve dne 15. 5. 2018 v 16:30 hodin, budova P TUL, učebna P100 na Jarní kulturní setkání.....hudba, divadlo a vernisáž výtvarných prací studentů.

Plakát

Biogeography of Korea and adjacent waters

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 23. 5. 2018 se uskuteční přednáška prof. Ji Eun Seo z Woosuk Univresity s diskuzí na téma aplikace geografie při biologických výzkumech na Korejském poloostrově. Přednáška bude v angličtině.

Čas konání: 14:20 hodin
Místo konání: budova P, učebna P300

Humánně-geografická témata v aplikované geografii

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 26. 4. 2018 se uskuteční seminář s několika prezentacemi a diskusí o tom, co může aplikovaná geografie v dnešní době řešit. Akce se koná pod záštitou Sekce aplikované geografie ČGS, Liberecké pobočky ČGS.

Čas konání: 10:30 hodin
Místo konání: budova P, učebna P204

Seminář - Strategie učení se z textu

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci a Česká pedagogická společnost zve tímto všechny zaměstnance a studenty TUL, členy České pedagogické společnosti, učitele a další přiznivce výchovy a vzdělávání na odborný seminář STRATEGIE UČENÍ SE Z TEXTU.

Seminář se uskuteční v úterý 15. května 2018 od 16:00 v budově G ve 3. patře v posluchárně G312.

Pozvánka

Pozvánka na 216. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 216. zasedání akademického senátu naší fakulty. Pořad jednání je tentokráte trochu obsáhlejší. Senát bude projednávat a schvalovat výroční zpravy o činnosti a o hospodaření fakulty za předchozí rok. Dále se bude zabývat akreditačními materiály pro první vlnu nových akreditací.

Pozvánka

Přijímací řízení na rok 2018/19 - posunutý termín

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2018. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nepodali. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.

Přednáška - Primordiální gravitační vlny

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra fyziky FP TU v Liberci Vás tímto zve na přednášku pana Mgr. Jana Nováka, Ph.D. - Primordiální gravitační vlny.

Přednáška se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 14:30 hodin v posluchárně H41 na katedře fyziky TUL (budova H, 4. patro).
Přednáška je určena jak pracovníkům se zájmem o kosmologii, tak doktorandům, studentům a dalším zájemcům o obecnou teorii relativity.

Pozvánka

Temné časy krásných míst - svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968 propojené sborovými skladbami

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Dne 16. dubna 2018 od 18 hodin se uskuteční v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou koncert pod názvem

Temné časy krásných míst-svědectví silných rodinných příběhů studentů Komorního sboru FP TUL z let 1948-1968
propojené sborovými skladbami

Vystoupí: The Bohemian Choir - Komorní sbor FP TUL, Smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa U3V TUL

Nastudovali a řídí: Jana Konvalinková a Christopher Muffett

Klavírní doprovod: David Němec