V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

SRPEN 2018

Dne .

ŠILHAVÁ Lucie, den vyvěšení : 1. 8. 2018, den náhradního doručení : 15. 8. 2018

ČERVENEC 2018

Dne .

PROUSKOVÁ Šárka, den vyvěšení : 31. 7. 2018, den náhradního doručení : 14. 8. 2018

VESELÁ Aneta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018

MISTRÍK David, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018

ORAWSKÁ Markéta, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018

TUMOVÁ Monika, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018

ROZKYDAL Jakub, den vyvěšení : 30. 7. 2018, den náhradního doručení : 13. 8. 2018

KVĚTEN 2018

Dne .

VONDRÁČKOVÁ Martina, den vyvěšení : 14. 5. 2018, den náhradního doručení : 29. 5. 2018

DUBEN 2018

Dne .

RAZÁKOVÁ Markéta, den vyvěšení : 13. 4. 2018, den náhradního doručení : 28. 4. 2018

LUHAN Petr, den vyvěšení : 26. 4. 2018, den náhradního doručení : 11. 5. 2018

BŘEZEN 2018

Dne .

KRPATOVÁ Klára, den vyvěšení : 8. 3. 2018, den náhradního doručení : 23. 3. 2018

BERKOVÁ Markéta, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení: 10. 4. 2018

LEJSKOVÁ Martina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

OLIVOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

VALKOVÁ Klára, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

 

BABORÁKOVÁ Ilona, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4.2018

MALEC Jan, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018

RATTAY Jakub, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018

ÚNOR 2018

Dne .

POSPÍŠILOVÁ Šárka, den vyvěšení : 8. 2. 2018, den náhradního doručení : 23. 2. 2018

RYCHNOVÁ Markéta, den vyvěšení : 23. 2. 2018, den náhradního doručení : 10. 3. 2018

DLOUHÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 2. 2018, den náhradního doručení : 13. 3. 2018

STOJANOV Daniel, den vyvěšení : 26. 2. 2018, den náhradního doručení : 13. 3. 2018