V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a o jeho případném přezkoumání nelze uchazeči doručit, považuje se podle čl. 4 odst. 11 Statutu TUL datum vyvěšení na úřední desce za datum doručení rozhodnutí.

Podle čl. 25 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu TUL se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. a) až f) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS STAG (§ 63 odst. 3 písm. b zákona), uloží na pracovišti, které rozhodnutí vydalo, a současně se vyvěsí oznámení o nedoručené zásilce na úřední desce TUL nebo fakult, desátý den po uložení písemnosti je dnem doručení.

Oznámení o nedoručené zásilce ve věcech uvedených v § 68 odst. 3 písm. g) až i) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a rozhodnutí ve věcech podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které se nepodařilo doručit do vlastních rukou na doručovací adresu, se vyvěsí na úřední desce TUL nebo fakult. Dnem doručení zásilky je desátý den ode dne, kdy byla zásilka připravena na poštovním úřadu k vyzvednutí.

duben 2018

Dne .

NĚMEČKOVÁ Zdeňka: den vyvěšení:  9. 4. 2018, den náhradního doručení: 23. 4. 2018

březen 2018

Dne .

MALÁ Kristýna: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

ZAKRINA Malika: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

ŠVARCOVÁ Kamila: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

KURPITOVÁ Adéla: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

KŠÍROVÁ Kateřina: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

SLÍVA Tomáš: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

HONCŮ Martin: den vyvěšení:  26. 3. 2018, den náhradního doručení: 9. 4. 2018

ŠPERLOVÁ Jana: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

DUDA Štěpán: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

ŽIŽKOVÁ Michaela: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

DEMETEROVÁ Dominika: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

VAŠKOVÁ Jana: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

FILIPOVSKÁ Denisa: den vyvěšení:  23. 3. 2018, den náhradního doručení: 6. 4. 2018

BAREŠOVÁ Veronika: den vyvěšení:  7. 3. 2018, den náhradního doručení: 21. 3. 2018

prosinec 2017

Dne .

KOZÁKOVÁ Ivana: den vyvěšení:  5. 12. 2017, den náhradního doručení: 20. 12. 2017

listopad 2017

Dne .

PEJČINOVIČOVÁ Martina: den vyvěšení:  30. 11. 2017, den náhradního doručení: 15. 12. 2017

VURMOVÁ Michaela: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017

SABETCKAIA Marina: den vyvěšení:  22. 11. 2017, den náhradního doručení: 7. 12. 2017

CHOMÁTOVÁ Markéta: den vyvěšení:  21. 11. 2017, den náhradního doručení: 6. 12. 2017

HELEBRANTOVÁ Petra: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

JANISOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

GLANC Jan: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

TĚMÍNOVÁ Anežka: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

ZHITENEV Artur: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

HUBÁLKOVÁ Barbora: den vyvěšení:  20. 11. 2017, den náhradního doručení: 5. 12. 2017

SIDEY Tetyana: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

KULAS Miroslav: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

HA František: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

REITEROVÁ Aneta: den vyvěšení:  16. 11. 2017, den náhradního doručení: 1. 12. 2017

HYKOVÁ Tereza: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

HOŘÍNEK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

NOVOTNÝ Jiří: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

VANĚK Martin: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

POLÍVKA Milan: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

VONKOVÁ Eva: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

SEMENOV Pavel: den vyvěšení:  15. 11. 2017, den náhradního doručení: 30. 11. 2017

BRZOBOHATÝ Tomáš: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

PETROVÁ Lenka: den vyvěšení:  14. 11. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

IŠTVÁNKOVÁ Kristina: den vyvěšení:  13. 11. 2017, den náhradního doručení: 28. 11. 2017

SVOBODOVÁ Zlata: den vyvěšení:  10. 11. 2017, den náhradního doručení: 25. 11. 2017

říjen 2017

Dne .

CHSHIPKOV Denis: den vyvěšení:  30. 10. 2017, den náhradního doručení: 29. 11. 2017

MARUŠAKOVÁ Zuzana: den vyvěšení:  26. 10. 2017, den náhradního doručení: 26. 11. 2017

BRAUNČ Michal: den vyvěšení:  27. 10. 2017, den náhradního doručení: 27. 11. 2017

duben 2017

Dne .

FRK Marek: den vyvěšení:  7. 4. 2017, den náhradního doručení: 21. 4. 2017

SANDR David: den vyvěšení:  10. 4. 2017, den náhradního doručení: 24. 4. 2017