Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě - historické a systematické aspekty

 

Ve dnech 10. - 12. října 2013 pořádá Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A . Komenského, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., ve spolupráci s Českou pedagogickou společností a za podpory ESF projektu "Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci" (CZ.1.07/2.4.00/31.0059) 4. mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě – historické a systematické aspekty.

V roce 2006, 2008 a 2011 Technická univerzita v Liberci hostila významné přednášející z univerzit Spolkové republiky Německa, Švýcarska, Polska, Maďarska, Slovenska (prof. Dr. H. Lemberg, prof. Dr. K. Braun, prof. Dr. S. Höhne, prof. Dr. E. Skierra, prof. Dr. J. Oelkers, prof. Dr. A. Pehnke, prof. Dr. D. Waterkamp, prof. Dr. G. Grimm, Dr. J. Pircher, Dr. J. Osterloh, Dr. T. Weger, prof. Dr. A. Neméth, doc. Dr. E. Lukáč, prof. Dr. S. Walasek, Dr. M. Piwowarczyk). Konference Češi a Němci sousedé ve společném státě - výchova a lidovýchova v každodenním soužití (únor 2006) a Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace (červen 2008) se věnovaly zejména otázkám komparace české a německé vzdělávací diskuse v českých zemích. Konfernece pořádaná v roce 2011 pod názvem Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 – Diskurzivně-analytická diskuse komparovala vzdělávací diskusi v širším kulturním a geografickém rámci. Z prvních dvou konferencí vznikly mimo jiné i odborné publikace (Kasper, T., Kasperová, D., 2006. Češi, Němci, Židé v národnostním Československu: pohledy na školství a vědu. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 80-7372-134-1.; Kasper, T., ed., 2008. Německé a české reformě pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-397-2.). Z třetí konference vzniklo monotematické číslo recenzovaného časopisu (e-Pedagogium [online], 2012, č. 3. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/e-Pedagogium_III_-_2012.pdf).

 

Informace o konferenci a registrace http://dejiny-ucitelskeho-vzdelavani.fp.tul.cz

 

Informační boj o Československo/ v Československu

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci
(budova ve Voroněžské ul. 13)
22. – 23. srpna 2013

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní
a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
a Ústavem politických vied SAV
Seminář byl podpořen z prostředků projektu Systém partnerství
na Technické univerzitě v Liberci

XXIII. ročník semináře se uskuteční opět v budově děkanátu FP TU v Liberci ve Voroněžské ul. 13, v posluchárně H 31 (3. patro).

Program

Přihlášky zasílejte do 31. července 2013

 

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice

Závěrečný seminář projektu
Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice
podpořeného Evropským sociálním fondem, operačním programem
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Organizátor:     Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
                         Technická univerzita v Liberci
Datum konání:  24. dubna 2013
Místo konání:    Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2. patro, Velký konferenční sál

 

Program semináře

International conference Precipitation extremes in a changing climate

hejniceThe conference will take place in the former Franciscan monastery (now International Center for Spiritual Rehabilitation; http://www.mcdo.cz/) located in the vicinity of the pilgrimage basilica in Hejnice, one of the most important baroque monuments in northern Bohemia. Participants will be accommodated directly in the monastery or in nearby hotels. Hejnice are located about 15 km northeast of the city of Liberec and can be reached by train or bus. Free transportation from Liberec to Hejnice on Sept. 23 (afternoon, 2 buses) and back on Sept. 26 (afternoon/evening) and Sept. 27 (morning) will be provided.
The venue of the conference, Hejnice, was one of the worst affected municipalities during the August 2010 flood in northern Bohemia, and experienced large damage to buildings and infrastructure. The flood affected lives of thousands of people in this region who had to be evacuated and whose houses were damaged. The flood damages as well as measures taken after the 2010 flood will be followed during a field trip.

More information: http://klimatext.tul.cz/en/organized-activities/hejnice

 

Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi

20. výroční konference České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi se uskuteční ve dnech 21. a 22. března 2013 v Liberci pod záštitou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci budova K, tř. 1. máje 870/14, 460 07, Liberec 3).
Jejím cílem je analyzovat koncepce vzdělávání v kontextu kurikulárních změn v ČR. Zároveň otevře prostor k diskusi o vzdělávacích koncepcích v širších společensko-politických souvislostech. V neposlední řadě konference nabídne prostor pro prezentaci idejí a myšlenek, které by mohly být spjaty s budoucím vývojem koncepce vzdělávání u nás.

Program konference a informace pro účastníky neleznete http://cpds2013.fp.tul.cz