Konference - Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Státní oblastní archiv v Litoměřicích a katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci si Vás dovolují u příležitosti 100. výročí vzniku Československa pozvat na dvoudenní konferenci Vznik Československa a provincie Deutschböhmen konanou 14. a 15. června 2018 v Liberci pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberce PhDr. Ivana Langra.

Konference se koná v budově P Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Komenského 2, 460 01 Liberec 1.

Program konference

Dospělý a dětský pacient v psychosomatice

Společnost psychosomatické medicíny ČLS J.E.P. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci Vás zve na konferenci, jejímž hlavním tématem je Dospělý a dětský pacient v psychosomatice. Hlavní důraz příspěvků bude soustředěn na bio-psycho-sociálních aspekty v různých klinických oborech a na spolupráci medicínských a humanitních oborů při péči o psychosomatické pacienty.

Termín:            1.-3. února 2018
Místo konání:   Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, budova G

Více informací naleznete zde

Konference - "Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu"

Památník národního písemnictví - Katedra dějin a didaktiky dějepisu & Katedra hudební výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského -
Západočeské muzeum v Plzni - Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a
pedagogická Technické univerzity v Liberci - Národní muzeum za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádají konferenci: 

"Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.
Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu"

Sympozium se koná v těchto dnech a na těchto místech:
úterý 25. 4. 2016 Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
středa 26. 4. 2016 Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, sál Boženy Němcové
čtvrtek 27. 4. 2016 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1

Program konference naleznete zde.

Mezinárodní vědecká konference - Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání

Dne 17. října 2016 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze se uskuteční Mezinárodní vědecká konference na téma Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání.

Pořadatelé:

 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze;
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie

Mezinárodní konference připomene společné úsilí mnoha vychovatelů a zapomenutých pedagogických osobností, které se zasadily o zachování lidské důstojnosti či znovunalezení lidské důstojnosti těch nejzranitelnějších – dětí v tragickém 20. století.

První blok konference analyzuje pojmy humanity ve vybraných pedagogických koncepcích – u J.A. Komenského, v německém filantropismu a v koncepcích reformně pedagogického hnutí. Druhý blok konference je zaměřen na pamětníky a konkrétní svědectví humanity. Se vzpomínkami na výjimečné projevy lidskosti v době, která často lidskost postrádala, vystoupí jak svědci hrůzných událostí druhé světové války, tak doby pozdější.

Program konference

PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH - 16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost.

Chceme pozvat zájemce o psychosomatickou problematiku ze všech klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, bez nich nemůžeme dosáhnout plné bio-psycho-sociálně orientované péče. Předpokládáme zájem ze strany všeobecných praktických lékařů, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření doporučeného postupu pro pacienty s MUS (medicínsky nevysvětlitelnými symptomy). Praktičtí lékaři představují potenciál pro základní psychosomatickou péči, na kterou by měla navazovat síť psychosomatických pracovišť tak, jak jsme ji začali postupně budovat. Zveme také odborníky všech dalších odborností, psychiatry, neurology, internisty, kardiology, gastroenterology, rehabilitační lékaře, dermatology, revmatology, urology, alergology, pediatry a pedopsychiatry, plicní lékaře, oční lékaře, otorhinolaryngology, gynekology, porodníky, zveme i onkology, algesiology a gerontology, klinické psychology, psychoterapeuty ve zdravotnictví. Ti všichni a mnozí další se setkávají ve svých ordinacích s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickými průběhy nemocí, na které neplatí běžné léčebné postupy, a kterých v naší populaci stále přibývá. Psychosomatická medicína poskytuje těmto nemocným a jejich lékařům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS

INFORMACE:

 • Hlavní téma a název: Psychosomatika v klinických oborech
 • Termín:  9.6.- 11.6. 2016 (od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00)
 • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2, psč. 461 17
 • Jednací jazyk: CZ, simultánní překlad zahraničních přednášek
 • Pořadatelé:
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (V.Chvála)
 • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (M.Podzimek)
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (J.Knop)
 • Přídatné akce: valná hromada SPM ČLS JEP, koncert
 • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

 POZVÁNKA

 

14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci

Krajská vědecká knihovna ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a Fakultou sociálních věd UK v Praze pořádá 14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež v Liberci, která se uskuteční 7. a 8. dubna 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, Velký konferenční sál (2. patro).

Pozvánka
Plakát

Konference KVALITA ŽIVOTA 2015

Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2015, která se bude konat 2. a 3. prosince 2015 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
prof. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.

Cílem konference je vytvoření platformy pro diskuzi českých a slovenských odborníků, věnujících se jednomu z nejvýznamnějších konceptů, popisujících současnou společnost. Druhým cílem je prezentace výsledků práce pracovišť z různých oborů.

Konference proběhne v budově G Technické univerzity v Liberci (Univerzitní náměstí1410/1, Liberec) v zasedací místnosti, 4. podlaží.

Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Další informace o konferenci

Program konference

 

Konference Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systému

Ve dnech 1. -  2. června 2015 pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů.

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL po dobu své existence pořádá konference, které jsou zaměřeny k několika obecnějším okruhům: multikulturní výchova a výchova k evropanství, environmentální výchova, reformní pedagogika a dějiny školství a výchovy, současná školská reforma, vzdělávání pedagogů volného času.

Šíře témat odráží odborné zaměření pracovníků katedry i šíři pedagogické činnosti, v níž kromě vzdělávání učitelů má v současnosti stejně významné postavení i vzdělávání pedagogů volného času.

Konferenci udělil osobní záštitu PhDr. Marcel Chládek, MBA., ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Místo konání konference: Liberec, Univerzitní náměstí 1410/1, 3. patro, aula

Program konference

INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUP V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Katedra primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá konferenci s mezinárodní účastí konanou při příležitosti 25. výročí oslav FP TUL pod záštitou děkana fakulty doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.

Termín konání: 17. a 18. června 2015

Místo konání:    budova K Technické univerzity v Liberci, Třída 1. máje  870/14 (v blízkosti Soukenného náměstí)
                         mapu můžete otevřít zde

Záměrem konference je vzájemné setkání pracovníků, doktorandů a studentů pedagogických fakult s diskuzí o integrativních přístupech v rámci primárního vzdělávání.

 Podrobné informace ke konferenci

Pozvánka

Přihláška

ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci srdečně zve na konferenci ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Termín konání: 17. dubna 2015 od 9.00 do 14.00 hodin

Místo konání: budova G Technické univerzity, aula - 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Podrobné informace ke konferenci

 

KONFERENCE - INOVACE VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci projektu OP VK

INOVACE VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Datum konání: čtvrtek 26. až pátek 27. února 2015
Místo konání:   přednáškové sály Krajské vědecké knihovny v Liberci, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1
Účastníci:          realizační tým projektu, akademičtí a pedagogičtí pracovníci

Podrobné informace ke konferenci naleznete zde

Konference - „Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989“

XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2014

Každodenní život v Československu 1945/1948 – 1989"
(v rámci pětiletého cyklu Československo v letech 1945–1989)

Dvoudenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci (budova ve Voroněžské ul. 13)
21. – 22. srpna 2014

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
a Ústavem politických vied SAV

Program

Přihláška

TEACHING FOR TOMORROW, the 9th International and 13th National ATECR Conference

Liberec, 19 – 20 September 2014

The Conference will be hosted by the English Department of the Faculty of Science, Humanities and Education and will offer a varied programme of talks, workshops, research-oriented presentations and poster sessions intended for teachers in primary, secondary and tertiary education. We invite experienced, less experienced and native speaker teachers and anyone involved in ELT from our country and abroad to give presentations, preferably on one of the following topics: ELT Methodology, Teacher Education, Literature and Cultural Studies, Language and Linguistics, Testing and Assessment, ESP and ICT in ELT.   A major resources exhibition will be open throughout the Conference. A number of distinguished plenary speakers are expected to attend the Conference.

 More information

 

2. ročník konference DidactIG 2014

Mezinárodní konference DidactIG (podpořená v rámci klíčové aktivity 5) se zaměřuje na oblast DIDAKTiky Informatiky a Geoinformatiky. Umožňuje sdílení zkušeností a výsledků z pedagogického výzkumu zaměřeného na vzdělávací oblasti ICT, informatika a geoinformatika. Zároveň poskytuje odborné komunitě prostor pro diskuse k aktuálním otázkám, trendům, výukovým metodám a poznatkům. Konference je akreditována v systému DVPP, č. j.: MSMT-33943/20013-1-803.

Datum a místo konference: 3. až 5. února 2014 v Liberci

Podrobné informace o konferenci zde

KONFERENCE - Kvalita života 2013

Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci
KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci,

pod záštitou děkana fakulty
doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc.
a
prezidenta České geografické společnosti
doc. RNDr. Tadeusza Siweka, CSc.

Konference proběhne v prostorách fakulty a Krajské vědecké knihovny v Liberci. Spoluorganizátorem konference za Technickou univerzitu v Liberci je RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Program konference

 

 

 

 

 

Crime and Detection in the Age of Electronic Reproduction: Traditions, Expectations, Genres and Codes.

The English Department, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec in cooperation with the Department of Foreign Languages, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology kindly invite you to the international conference

Crime and Detection in the Age of Electronic Reproduction:
Traditions, Expectations, Genres and Codes.

November 22-24, 2013

Although detective fiction is popularly conceived as a niche genre, even a superficial look at contemporary literature, film, television and computer games shows its pervasive presence. One meets crime, murder, robbery, detection and investigation in all layers of cultural production from popular bestsellers and blockbusters to the very peak of the canon. Thus, we invite papers analyzing the cultural representations of crime and detection in the broadest sense conceivable.

Possible topics include (but are not limited to):

  Detection as a narrative device in (post)modern fiction.
  Gender, sex and sexuality in crime and investigation.
  Technologies of investigation and their representation.
  The spatial aspects of crime and detection.
  Codes, rules, expectations and fictional devices in investigative docu-series.
  Private-eyes and police inspectors on- and off-screen.
  The (im)possibility of detection in contemporary fiction, film and series.
  Criminals as detectives, detectives as criminals.
  Interactive investigation from gamebooks through poll-based TV-series and computer games to online entertainment.
  Detectives and criminals as artists, crime and detection as art.
  Crime as an instrument of social control.

Prolonged Deadline for Proposals:
October 15, 2013

Invited Keynote Speakers:
Bonita Rhoads, Masaryk University
Elke Weissmann, Edge Hill University

You can find contact details and more information at the website of the conference.

Ztracená generace? / Verlorene Generation? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany.

Odborná konference uspořádaná v rámci výstavy Mladí lvi v kleci se uskuteční ve dnech 22. - 23. října 2013 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Veškeré informace naleznete zde: www.ogl.cz/mlk

Přihlašovací formulář naleznete zde: https://docs.google.com/forms/d/1ZrO8a_q5dH_YQpjO8xPV3VLvCtBLOYi1fn5PziNqoM4/viewform

Program konference.

Studenti KHI mají vstup zdarma, podmínkou účasti je registrace, kapacita je omezená