Pozvánka na 211. zasedání AS FP TUL

V pondělí 4. září 2017 se od 9.30 v zasedací místnosti DFP uskuteční 211. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na zasedání se bude diskutovat nové složení disciplinární komise, chystané kareditace studijních programů ponovu a vyhlášení voleb do studentské komory našeho fakultního senátu.

Pozvánka

Pozvánka na 210. (mimořádné) zasedání AS FP TUL

Ve středu 3. května 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 210. zasedání akademického senátu naší fakulty. Zasedání je svolané jako mimořádné s jediným bodem schválení nového harmonogramu pro opakování voleb do AS TUL.

Pozvánka

Pozvánka na 209. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se od 10.40 v zasedací místnosti DFP uskuteční 209. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je tentokráte více bodů. Budou se schvalovat návrhy jednacího řádu a volebního řádu, výroční zprávy a rozdělení finančních prostředků.

Pozvánka

Pozvánka na 208. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 9. března 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 208. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je především schválení návrhů jednacího řádu a volebního řádu. Dále se budou upřesňovat volby do AS TUL v našem okrsku.

Pozvánka