Pozvánka na 218. zasedání AS FP TUL

V pátek 7. září 2018 se od 9.00 v zasedací místnosti DFP uskuteční 218. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu jednání je především vyhlášení doplňovacích voleb do komory studentů a schválení dvou interních předpisů – statutu a disiplinárního řádu.

Pozvánka

Pozvánka na 217. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 17. května 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 217. zasedání akademického senátu naší fakulty. Pořad jednání má sice málo různorodých bodů, ale obsahově bude trochu obsáhlejší. Senát bude projednávat velkou várku akreditačními materiálů pro první vlnu nových akreditací. Vzhledem k obsáhlosti materiálů a tomu, že obsahují i osobní data, jsou tentokrát přístupné členům senátu na sdíleném disku.

Pozvánka

Pozvánka na 216. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 216. zasedání akademického senátu naší fakulty. Pořad jednání je tentokráte trochu obsáhlejší. Senát bude projednávat a schvalovat výroční zpravy o činnosti a o hospodaření fakulty za předchozí rok. Dále se bude zabývat akreditačními materiály pro první vlnu nových akreditací.

Pozvánka

Pozvánka na 215. zasedání AS FP TUL

Ve čtvrtek 22. března 2018 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 215. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu je projednání změn v garantech studijních programů a plánu realizace strategického záměru fakulty.

Pozvánka

Pozvánka na 214. zasedání AS FP TUL

V pondělí 29. ledna 2018 se od 10.00 v zasedací místnosti DFP uskuteční 214. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu je projednání dalšího kroku nové akreditace studijních programů a jejich garantů. Dále se bude diskutovat k záměru nového znění statutu fakulty a disciplinárního řádu.

Pozvánka

Pozvánka na 213. zasedání AS FP TUL

V úterý 19. prosince 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 213. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu jednání je akreditace Aplikované geografie či záměr děkana jmenovat nového proděkana.

Pozvánka

Pozvánka na 212. zasedání AS FP TUL

V pátek 10. listopadu 2017 se od 12.30 v učebně G401 uskuteční 212. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na zasedání přivítáme nové senátory za studenty, následně se bude projednávat delegace zástupce fakulty do RVŠ a podmínky přijetí do následujícího akademického roku..

Pozvánka