SEMINÁŘE z didaktiky matematiky

Dne .

KMD DidSem LS1617Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci zve učitele z praxe a zájemce z řad studentů nejen učitelství na semináře z didaktiky matematiky.

Jednotlivé semináře se budou konat v pondělí od 14:15 hod. v budově G areálu TUL v Kabinetu didaktiky matematiky (Liberec, Univerzitní nám. 1410/1, budova G, 4. patro – event. 3. patro dle počtu zájemců).

3. 4. 2017 - doc. PhDr. Bohumil NOVÁK, CSc. (PedF UP Olomouc) : SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN – PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY I UČITELE
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

10. 4. 2017 - Mgr. Martina HÁLOVÁ (H-Mat, ZŠ Svatobořice - Mistřín) : NĚKTERÁ SPECIFIKA HEJNÉHO METODY PRO ŽÁKY    1. STUPNĚ ZŠ
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty 

15. 5. 2017 -  doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. (FIT ČVUT Praha): EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ I K RADOSTI Z MATEMATIKY
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

Literární středy v knihovně

Dne .

literarni stredySrdečně Vás zveme v termínech 19. 4. a 17. 5. 2017 na jarní setkání s kávou a oblíbenými knížkami.
Přijďte s námi strávit příjemný podvečer, dozvědět se něco nového nebo načerpat inspiraci ke čtení.
Vždy od 17.00 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Mobilitní program rektora TUL na výjezdy na letní školy v zahraničí a studium na partnerských školách v zemích mimo EU

Dne .

V rámci tohoto programu určeného pro studenty z bakalářských a magisterských programů TUL budou finančně podporovány dva typy mobilit:

  • účast na letní škole v zahraničí
  • studijní pobyt na partnerské škole TUL mimo EU (zahraniční VŠ instituce a TUL si vzájemně pro své studenty prominou školné).

V současné chvíli se spouští přihlašování na první formu mobilit - letní školy. Studenti si mohou vybrat zahraniční školu podle svého uvážení, vyplnit připravené dokumenty, přihlásit se na ZHR do 18. 4. 2017 a dostanou částku peněz, kterou jim bude zahraniční pořadatel letní školy účtovat. Ostatní náklady si hradí ze svých zdrojů.

Informace a připravené formuláře

Úvod do optimalizace - základní pojmy, metody, vlastnosti

Dne .

Pod pojmem optimalizace rozumíme minimalizaci nebo maximalizaci obecné účelové funkce F bez omezení nebo s obecnými omezujícími podmínkami ve tvaru rovností a nerovností. K lokální minimalizaci hladké účelové funkce se používají převážně iterační metody, buď metody spádových směrů nebo metody s lokálně omezeným krokem. V přednášce vysvětlíme základní pojmy z optimalizace a uvedeme přehled základních metod a jejich vlastností.

Kdy a kde: 24. dubna 2017 ve 14:20 hod., didaktický kabinet KMD (budova G, 4. patro)

Přednášející: Ctirad Matonoha, Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Pozvánka

VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ – POTENCIÁL A RIZIKA AKADEMICKÉHO A KOMPETENČNÍHO MODELU

Dne .

Vážení studenti, vážené studentky, vážení kolegové, vážené kolegyně,

liberecká pobočka České pedagogické společnosti ve spolupráci s Katedrou pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Vás zvou na odborný seminář

Vzdělávání českých učitelů - potenciál a rizika akademického a kompetenčního modelu

který se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 16:00 v G312.

Bližší informace naleznete v pozvánce zde.

Jarní koncert - Zpíváme o lásce

Dne .

Dne 4. dubna 2017 od 16:30 hodin se uskuteční Jarní koncert - Zpíváme o lásce v Bazilice minor Sv. Vavřince a Sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Vystoupí komorní sbor FP TUL a dětský pěvecký sbor Noktuelky pod vedením absolventky FP TUL Lucie Martinkové.

Plakát