Oznámení

Dne .

Všichni zájemci z řad studentů ze zemí bývalého Sovětského Svazu předloží do 15. 10. 2012 žádost o přidělení příspěvku na zdravotní pojištění pro akademický rok 2012/2013.

Osobní údaje

Dne .

Vážení studenti, při kontrole na stud. oddělení bylo zjištěno, že jste si v elektronické přihlášce chybně vyplnili osobní údaje, zejména MÍSTO NAROZENÍ. Je nutná vaše kontrola a oprava těchto údajů v IS STAG (opravte sami). Chybné údaje se tisknou na diplomu i dodatku k diplomu a v IS STAG se generují  do případného navazujícho studia.