„Smrt si říká Tutter. Nacistický vrah ve službách Státní bezpečnosti a tajemství vypálené Ploštiny“

Dne .

Severočeské muzeum v Liberci a katedra historie FP TU v Liberci si Vás dovolují pozvat na promínání dokumentárního filmu

„Smrt si říká Tutter. Nacistický vrah ve službách Státní bezpečnosti a tajemství vypálené Ploštiny“

Po promítání bude následovat diskuse s autorem scénáře Luďkem Navarou.

Kdy: 16. 8. 2017 v 16.30 h

Kde: Severočeské muzeum

Pozvánka

Seminární místnost nese jméno prof. Zelinky

Dne .

Na přelomu května a června proběhla v Hejnicích 52. česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů. Této konference se v minulosti pravidelně zúčastňoval náš kolega prof. Bohdan Zelinka, po němž jsme pojmenovali seminární místnost kateder matematiky. Připevnění Bohdanovy plaketky proběhlo v předvečer konference v neděli 28. května za účasti Bohdanových kolegů a přátel a předcházela mu hammersteinovská přednáška v podání děkana matfyzu prof. Jana Kratochvíla (více o profesoru Hammersteinovi a jeho přednáškách v závěru publikace Na slovíčko s Bohdanem). Milá byla účast Václava Kazdy z katedry fyziky, Bohdanova spolužáka z jedenáctiletky.

Více o konferenci (na jejíž organizaci se katedra podílela) na www.matfyz.cz/clanky/934-setkani-matematiku-v-hejnicich

Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

Dne .

XXVII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Česko-slovenské vztahy
Slovensko-české vzťahy

Liberecký seminář 2017

Člověk a moc - politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování obyvatelstva

(v rámci dvouletého cyklu Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945)

Třídenní zasedání v prostorách Technické univerzity v Liberci

16. – 18. srpna 2017

Pořádá katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci,
Vzdělávací nadace Jana Husa
a Ústav pro studium totalitních režimů
pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra
a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.,
Vojenským historickým ústavem Bratislava
a Severočeským muzeem v Liberci

Program

Pozvánka na vernisáž Hany Valešové

Dne .

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Hany Valešové - Výstava obrazů s názvem VZPOMÍNKY
a na sklenku dobrého vína do Vaší oblíbené vinotéky Víno Hruška - pondělí 26. 6. 2017 v 17 hod.

Pozvánka

 

Výstava pedagogů KPV na krajském úřadu v Liberci

Dne .

Nase cestyZveme vás srdečně na vernisáž výstavy výtvarných děl pedagogů katedry primárního vzdělávání "Naše cesty", která se koná 5. června 2017 v 16,30h ve vestibulu krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642/2a).