Tradiční jarní koncert

Dne .

Dne 10. dubna 2018 od 16:30 hodin se uskuteční Jarní koncert v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
Vystoupí Dětský pěvecký sbor Noktuelky ZUŠ Jablonné v Podještědí, The Bohemian Choir - Komorní sbor FP TUL, Smíšený pěvecký sbor Aure Rosa Univerzity 3věku TUL.

Nastudovaly a řídí: Jana Konvalinková a Lucie Martinková

Klavírní doprovod: David Němec

Plakát

Semináře z didaktiky matematiky - LS 2017/2018

Dne .

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci tímto zve studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a učitelství SŠ, učitele z praxe a další zájemce na semináře z didaktiky matematiky.

19. 3. 2018   RNDr. Jana Hnatová, Ph.D. (PedF PU Prešov)
VYUŽITÍ INTERAKTIVNEJ TABULE NA HODINÁCH MATEMATIKY V 1. STUPNI ZŠ

20. 3. 2018   doc. RNDr. Alena Prídavková, Ph.D. (PedF PU Prešov)
PRÁCA S NADANÝMI ŽIAKMI V MATEMATIKE NA 1. STUPNI ZŠ

16. 4. 2018   Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. (H-mat Praha)
ÚVOD DO HEJNÉHO METODY

Semináře v termínech 19. 3. a 16. 4. se konají od 14.20 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky (G4-MAT - bud. G, Univerzitní náměstí 1410/1, 4. patro).
Seminář 20. 3. 2018 se uskuteční od 10.40 hodin v Zasedací místnosti DFP (budova G, 4. patro).

SEMINÁŘE

Výstava "Změna klimatu ve světových velehorách - Peru, Kyrgystán"

Dne .

Sekce aplikované geografie ČGS, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita v Liberci a Velvyslanectví Peru v Praze si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu na téma Změna klimatu ve světových velehorách, která bude umístěna ve foyer budovy G, 3. patro. Jedním z duchovních otců a autorů výstavy je člen katedry geografie dr. Kocum.

Vernisáž výstavy se bude konat 15. 3. 2018 (čtvrtek) od 17.00 hodin (čeká Vás malé překvapení z peruánské a kyrgyzské kuchyně alt).

Celá výstava bude ke shlédnutí do 9. 4. 2018

Pozvánka

Rok 1938 z pohledu českých a polských historiků

Dne .

Katedra historie FP TU v Liberci ve spolupráci s Polsko-českou vědeckou společností pořádá v rámci zasedání výboru Polsko-české vědecké společnosti a přípravného výboru 1. kongresu českých polonistických studií v roce 2019 a v rámci přednáškového cyklu pro akademickou obec a veřejnost podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Kulatá výročí československých dějin pódiovou diskusi na téma Rok 1938 z pohledu českých a polských historiků.

Akce se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 v 16.30 hod. v budově P Technické univerzity v Liberci, místnost P 202.

Diskutovat budou:
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (katedra historie Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci)
prof. dr. hab. Andrzej Małkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii)
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)

Moderuje: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

Leták

Občanská společnost v období Pražského jara 1968–1969

Dne .

Katedra historie FP TU v Liberci pořádá v rámci projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Kulatá výročí československých dějin seminář pod názvem Občanská společnost v období Pražského jara 1968-1969.
Seminář se uskuteční ve dnech 20. a 21. 3. 2018 v budově P Technické univerzity v Liberci (Komenského 314/2, Liberec).

Program semináře

Před sto lety – vznik Československa a Liberec v roce 1918

Dne .

Katedra historie FP TU v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá v rámci přednáškového cyklu pro akademickou obec a veřejnost podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Kulatá výročí československých dějin přednášku paní dr. Miloslavy Melanové -  Před sto lety - vznik Československa a Liberec v roce 1918.
Přednáška se uskuteční v úterý 6. 3. 2018 v 16.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci, malý přednáškový sál, 4. patro.

Plakát

QUAERE 2018 | 18. - 22. 6. 2018 | The Czech Republic | ECONFERENCE

Dne .

All PhD students and assistants are invited to the international scientific conference QUAERE 2018! Annual conference is organized by MAGNANIMITAS academic association. The conference is intended especially for PhD students and their supervisors and assistants from all European universities. The aim is to support the science, young researchers and create a place where all scientific results can be presented.

QUERE 2018