Pozvánka na 218. zasedání AS FP TUL

V pátek 7. září 2018 se od 9.00 v zasedací místnosti DFP uskuteční 218. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na pořadu jednání je především vyhlášení doplňovacích voleb do komory studentů a schválení dvou interních předpisů – statutu a disiplinárního řádu.

Pozvánka