STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Dne .

Od 1. 9. 2018 platí nový studijní a zkušební řád TU v Liberci
ke stažení zde