Přijímací řízení na rok 2018/19 - posunutý termín

Dne .

Děkan fakulty vyhověl opakovaným žádostem zájemců o studium na FP TUL a rozhodl o posunutí termínu pro podávání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2018. Nový termín se týká všech studijních oborů a všech uchazečů o studium na FP TUL, kteří dosud přihlášku ke studiu nepodali. Do nově stanoveného data bude zpřístupněna i elektronická přihláška, všechny další vyhlášené podmínky přijímacího řízení zůstávají v platnosti.