Přednáška - Primordiální gravitační vlny

Dne .

Katedra fyziky FP TU v Liberci Vás tímto zve na přednášku pana Mgr. Jana Nováka, Ph.D. - Primordiální gravitační vlny.

Přednáška se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 od 14:30 hodin v posluchárně H41 na katedře fyziky TUL (budova H, 4. patro).
Přednáška je určena jak pracovníkům se zájmem o kosmologii, tak doktorandům, studentům a dalším zájemcům o obecnou teorii relativity.

Pozvánka