Sociální stipendium

Dne .

S účinností od 1. 1. 2018 se sociální stipendium zvyšuje na částku 3.050 Kč/měsíc.