Semináře z didaktiky matematiky - LS 2017/2018

Dne .

Katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TU v Liberci tímto zve studenty učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a učitelství SŠ, učitele z praxe a další zájemce na semináře z didaktiky matematiky.

19. 3. 2018   RNDr. Jana Hnatová, Ph.D. (PedF PU Prešov)
VYUŽITÍ INTERAKTIVNEJ TABULE NA HODINÁCH MATEMATIKY V 1. STUPNI ZŠ

20. 3. 2018   doc. RNDr. Alena Prídavková, Ph.D. (PedF PU Prešov)
PRÁCA S NADANÝMI ŽIAKMI V MATEMATIKE NA 1. STUPNI ZŠ

16. 4. 2018   Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. (H-mat Praha)
ÚVOD DO HEJNÉHO METODY

Semináře v termínech 19. 3. a 16. 4. se konají od 14.20 hodin v Kabinetu didaktiky matematiky (G4-MAT - bud. G, Univerzitní náměstí 1410/1, 4. patro).
Seminář 20. 3. 2018 se uskuteční od 10.40 hodin v Zasedací místnosti DFP (budova G, 4. patro).

SEMINÁŘE