Prospěchové stipendium pro ak. rok 2017/2018

Dne .

V příloze naleznete seznam studentů s nárokem na prospěchové stipendium v akademickém roce 2017/2018

Seznam studentů