Návštěva zahraničního odborníka na KMD FP TUL

Dne .

 Katedra matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL pozvala v rámci Fondu mobilit TUL prof. Dr. Klaus-Petera Eichlera z partnerské Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Německo. Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler je ředitelem Ústavu matematiky a informatiky PH Schwäbisch Gmünd, ale je také současně jedním z předních německých didaktiků matematiky. Je vědeckým poradcem Saského ministerstva školství a často také Ministerstva školství státu Meklenbursko-Přední Pomořansko pro tvorbu osnov matematiky na základních školách, dále pak je spoluautorem učebnic didaktiky matematiky a spoluautorem mnoha učebnic používaných v německých školách, například učebnice "Mathematikus". Je zakladatelem www.mathematikus.de.

Přednáška a workshop prof. Dr. Eichlera s názvem Possibilities to connect arithmetic and geometry - Chance to realize child-centered math-lessons proběhne v pondělí 23.10.2017 od 14:20 v Kabinetu didaktiky matematiky (G4-MAT), budova G areálu TUL, 4. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. V případě většího počtu zájemců se přednáška uskuteční v učebně G306, 3. patro budovy G.

Přednáška i workshop proběhnou v anglickém jazyce. Všichni zájemci z řad studentů a pedagogů jsou srdečně zváni. Vzhledem k profesorovým mnohaletým bohatým pedagogickým zkušenostem budou jistě přednáška i workshop pro všechny účastníky velkým přínosem.

Za organizátory

Daniela Bímová a Jana Příhonská

KMD FP TUL

 

Pozvánka