Přijďte si s námi zazpívat -Univerzitní sbor - veřejná zkouška 3. a 10. října v 18h, budova P, P 100

Dne .

Vážení studenti celé TUL, hudební nadšenci, zpěváci, muzikanti,

přijďte si s námi zazpívat, zahrát, pobýt na veřejné zkoušce univerzitního sboru 3. a 10. října v 18h v budově P, místnost P100, přízemí. 
Všem vám jsou dveře otevřené.
Studenti Komorního sboru FP TUL, MgA. Jana KonvalinkováPh.D., Christopher Muffett M.A.