Zápis studentů FP TUL do druhých a vyšších ročníků AR 2017/2018

Dne .

Harmonogram zápisů studentů FP TUL do druhých a vyšších ročníků AR 2017/2018

Opatření děkana