PSYCHOSOMATIKA V KLINICKÝCH OBORECH - 16. celostátní konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí

Společnost pro psychosomatickou medicínu (SPM ČLS JEP) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a s Institutem rodinné terapie a psychosomatiky v Liberci (LIRTAPS) připravují konferenci pro co nejširší odbornou veřejnost.

Chceme pozvat zájemce o psychosomatickou problematiku ze všech klinických oborů, odborníky na psychosomatiku, lékaře, psychology a fyzioterapeuty, ale i další pomáhající profese, bez nich nemůžeme dosáhnout plné bio-psycho-sociálně orientované péče. Předpokládáme zájem ze strany všeobecných praktických lékařů, se kterými jsme spolupracovali na vytvoření doporučeného postupu pro pacienty s MUS (medicínsky nevysvětlitelnými symptomy). Praktičtí lékaři představují potenciál pro základní psychosomatickou péči, na kterou by měla navazovat síť psychosomatických pracovišť tak, jak jsme ji začali postupně budovat. Zveme také odborníky všech dalších odborností, psychiatry, neurology, internisty, kardiology, gastroenterology, rehabilitační lékaře, dermatology, revmatology, urology, alergology, pediatry a pedopsychiatry, plicní lékaře, oční lékaře, otorhinolaryngology, gynekology, porodníky, zveme i onkology, algesiology a gerontology, klinické psychology, psychoterapeuty ve zdravotnictví. Ti všichni a mnozí další se setkávají ve svých ordinacích s medicínsky nevysvětlitelnými symptomy a s chronickými průběhy nemocí, na které neplatí běžné léčebné postupy, a kterých v naší populaci stále přibývá. Psychosomatická medicína poskytuje těmto nemocným a jejich lékařům prostor, ve kterém je možné porozumět složitému bio-psycho-sociálnímu stonání. Prostor, ve kterém se mohou setkávat nejen pacienti s lékaři, ale i s psychology, psychoterapeuty, rodinnými terapeuty a dalšími odborníky. Je to prostor týmové spolupráce. Přijďte se na něm podílet. Podělte se o své zkušenosti s ostatními.

Za přípravný výbor konference MUDr. Vladislav Chvála, předseda SPM ČLS

INFORMACE:

  • Hlavní téma a název: Psychosomatika v klinických oborech
  • Termín:  9.6.- 11.6. 2016 (od čtvrtka 9:00 do soboty 15:00)
  • Místo: Liberec, TUL pavilon G, Studentská 2, psč. 461 17
  • Jednací jazyk: CZ, simultánní překlad zahraničních přednášek
  • Pořadatelé:
  • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (V.Chvála)
  • Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky PF TUL (M.Podzimek)
  • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (J.Knop)
  • Přídatné akce: valná hromada SPM ČLS JEP, koncert
  • Informační server akce: www.psychosomatika-cls.cz

 POZVÁNKA