Opatření děkana

2018

Směrnice děkana     Příkazy děkana  
Opatření děkana č.1 / 2. 8. 2018
Vymezení působnosti tajemníka FP TUL
PDF   Příkaz děkana č.2 / 2. 8. 2018
Vyhlášení vnitřní soutěže na podporu rozvoje vzdělávací činnosti FP TUL pro rok 2019
 PDF
Směrnice děkana č.2 / 26. 6. 2018
Statut fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL
PDF   Příkaz děkana č.1 / 27. 7. 2018
Zápis na FP TUL na akademický rok 2018/2019
PDF
Směrnice děkana č.1 / 7. 3. 2018
Vedení bakalářských a diplomových prací na FP TUL
 PDF      

2017

Opatření děkana č.3 / 29. 9. 2017
Minimální počet kreditů pro první semestr studia
PDF
Opatření děkana č.2 / 13. 7. 2017
Harmonogram zápisu na akademický rok 2017/2018
PDF
Opatření děkana č.1 / 3. 1. 2017
Dodatečné finanční zajištění studenta na zahraničním stipendijním pobytu
PDF

2016

Opatření děkana č.3 / 22. 12. 2016
Převedení Centra sportovní medicíny na KTV
PDF
Opatření děkana č.2 / 14. 12. 2016
Kontrola původnosti textu závěrečných prací obhajovaných na FP TUL
Příloha: 
zip 256 (vzory pro písemné ohodnocení a oponentní posudky)
PDF
Opatření děkana č.1 / 25. 7. 2016
Zápis na FP TUL na akademický rok 2016/2017
PDF

2015

Opatření děkana č.2 / 24. 7. 2015
Harmonogram zápisu na ak. rok 2015/2016
PDF
Opatření děkana č.1 / 2. 1. 2015
Centrum sportovní medicíny  
PDF

2014

Opatření děkana č.3 / 26. 9. 2014
Zřízení Laboratoře sportovní motoriky  
PDF
Opatření děkana č.2 / 13. 8. 2014
Zápisy studentů FP TUL do druhých a vyšších ročníků v akademickém roce 2014/2015
PDF
Opatření děkana č.1 / 18. 2. 2014
Termíny administrativních úkonů, které souvisejí s konáním státních zkoušek na FP
PDF

2013

Opatření děkana č.2 / 24. 9. 2013
Propůjčení titulu fakultních škol
PDF
Opatření děkana č.1 / 21. 6. 2013
Zápis studentů FP TUL do druhých a vyšších ročníků v akademickém roce 2013/2014.
PDF

2012

Opatření děkana č.3 / 4. 9. 2012
Minimální počet kreditů pro první semestr studia.
PDF
Opatření děkana č.2 / 12. 7. 2012
Zápis na FP TUL na akademický rok 2012/2013.
PDF
Opatření děkana č.1 / 11. 4. 2012
Doplnění zásad pro vykonání státní závěrečné zkoušky.
PDF

2011

Opatření děkana č.2 / 30. 5. 2011
Zápis na FP TUL na akademický rok 2011/2012.
PDF
Opatření děkana č.1 / 10. 1. 2011
Dodatecné financní zajištení studenta na zahranicním stipendijním pobytu.
PDF

2010

Opatření děkana č.5 / 1. 12. 2010
Kontrola plnění studijních povinností za 1. semestr akademického roku 2010/2011.
PDF
Opatření děkana č.4 / 9. 11. 2010
Výše prospěchového stipendia pro akademicky rok 2010/2011.
PDF
Opatření děkana č.3 / 6. 5. 2010
Ke studijním plánům navazujícího magisterského studia učitelství pro ZŠ a SŠ v akademickém roce 2010/2011.
PDF
Opatření děkana č.2 / 12. 4. 2010
K provedení zápisu na FP TUL na akademický rok 2010/2011.
PDF
Opatření děkana č.1 / 5. 1. 2010
K provedení kontroly plnění studijních povinností za 1. semestr a záznamu úprav zápisu na letní semestr akademického roku 2009/2010.
PDF

2009

Opatření děkana č.11 / 1. 12. 2009
O úpravě studijního plánu studijního programu Specializace v pedagogice.
PDF
Opatření děkana č.10 / 2009
O výši prospechového stipendia na akademický rok 2009/2010.
PDF
Opatření děkana č.9 / 15. 4. 2009
Zásady pro vykonání státní záverečné zkoušky, respektive jejich částí stanovuji s účinností od 1.ríjna 2009.
PDF
Opatření děkana č.8 / 4. 3. 2009
O uznávání studijních povinností na základě písemné žádosti.
PDF
Opatření děkana č.7 / 15. 12. 2008
Dodatečné finanční zajištění studenta na zahraničním stipendijním pobytu.
PDF

2008

Opatření děkana č.6 / 9. 12. 2008
K provedení kontroly plnění studijních povinností za 1. semestr a záznamu úprav zápisu na letní semestr akademického roku 2008/2009.
PDF
Opatření děkana č.5 / 23. 5. 2008
K provedení zápisu na FP TUL na akademický rok 2008/2009.
PDF
Opatření děkana č.4 / 7. 5. 2008
Souhrn povinných požadavku k nástupu studentu na prubežné predmetové pedagogické praxe PP1 a PP2.
PDF
Opatření děkana č.3 / 7. 5. 2008
Stanovení data odevzdání formuláre „Zadání BP" ci „Zadání DP" na dekanát FP TUL a povinnost zasílat na dekanát FP TUL aktuální zkušební okruhy k SZZ v rámci nabízených studijních oboru na FP TUL.
PDF
Opatření děkana č.2 / 28. 2. 2008
Príspevek studentum na povinné exkurze a terénní cvicení
PDF
Opatření děkana č.1 / 28. 2. 2008
Výkazy činnosti akademických pracovníků.
PDF