SVUČ 2016: seznam podpořených projektů

Děkan FP rozhodl o finanční podpoře celkem 19 projektů SVUČ, které budou v roce 2016 řešit studenti bakalářských a magisterských studijních oborů. Své výsledky budou prezentovat na studentské vědecké konferenci plánované na únor 2017.

 

Řešitelka/řešitel projektu Konzultant Katedra Název projektu
Černý Martin RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Detroit: Vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
Dundrová Klára RNDr. František Murgaš, Ph.D. KGE Evrposké hodnoty
Ježková Klára Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Geografie zdraví
Nápravníková Kateřina Mgr. Emil Drápela, Ph.D. KGE Kriminalita v Libercekém kraji
Řádová Martina, Vojtíšek Ondřej Mgr. Klára Severýnová Popková,Ph.D. KGE Inventarizace a katalogizace starých turistických map Jizerských hor a jejich následné zpracování metodami GIS (1900-1945) 
Dvořáková Hana, Hartychová Klára Mgr. Daniel Vrbík KGE Analýza obsahu vybraných starých turistických map Jizerských hor (1900-1945)
Frýda Lukáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na zákldě dojížďky
Bendl Tomáš Mgr. Kateřina Rudincová, Ph.D. KGE Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
Drbohlavová Anna Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
Franková Věra Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. KHI Personální obsazení rezidentur českosl.civilní rozvědky během tzv.studené války veŠvýcarsku 
Batelková Dana, Drástová Barbora prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. KHI Politická propaganda v československém filmu (1950-1960) - obraz ,,kulaka"
Hejnová Kateřina, Středová Markéta PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. KHI ,,Místa paměti"-po stopách německy mluvících obyvatel Liberce - retribuce, ,,Tábor na Výstavišti"
Růžičková Tereza doc. Miroslav Valeš, Ph.D. KRO Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
Hudáková Adéla Mgr. Iva Novotná KRO Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
Kalajcidisová Daniela, Novotná Kateřina MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. KPV Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu envirimentální vých. na 1.st.ZŠ
Busurulova Daria Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Grafické vize postapokalyptického Londýna
Knotků Elliot Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D. KAJ Rozdílné perspektivi proměny FtM a MtF transgender lidí ve filmech Kluci nepláčou a Dánská dívka v porovnání se zkušenostmi české transgender komunity  
Čech Patrik Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Edinburgh v díle lana Rankina: Město chaosu a řádu
Tišer Vít Sándor Klapcsik, Ph.D. KAJ Dekonstrukce, komická a filosofická hodnota postavy Smrtě v románech Zeměplocha Terryho Pratchetta