Vědecká rada FP

Vědecká rada je základní orgán fakulty, který se vyjadřuje k vědecké činnosti: schvaluje studijní programy a působí v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení. Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž FP TUL uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

Členové vědecké rady

 • doc. RNDr. Petr ANDĚL, CSc.
 • doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, MA., Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav BRZEZINA,CSc.
 • prof. RNDr. Pavla ČAPKOVÁ, DrSc.
 • prof. Mgr. Jiří ERHART, Ph.D.
 • RNDr. Antonín FEJFAR, CSc.
 • doc. PhDr. Richard JEDLIČKA, Ph.D.
 • doc. PhDr. Tomáš KASPER, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří KOCIÁN, CSc.
 • doc. RNDr. Miroslav KOUCKÝ, CSc.
 • prof. PhDr. Robert KVAČEK, CSc.
 • prof. PhDr. Marie MAROUŠKOVÁ, CSc.
 • prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, CSc.
 • prof. RNDr. Ivan NETUKA, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan PICEK, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk PLÍVA, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří SGALL, DrSc.
 • prof. PhDr. Vladimíra SPILKOVÁ, CSc.
 • doc. PaedDr. Aleš SUCHOMEL, Ph.D.
 • prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D.
 • prof. PhDr. Oldřich ULIČNÝ, DrSc.
 • doc. PaedDr. Petr URBÁNEK, Dr.
 • doc. PhDr. David VÁCLAVÍK, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav VALEŠ, Ph.D.
 • prof. PhDr. Eliška WALTEROVÁ, CSc.