Harmonogram SVUČ

Napsal Jiří Šmída.

Studentská vědecko-umělecká činnost FP TUL

Harmonogram 2018

8. 3. 2018: Konec přijímání přihlášek pro rok 2018, Studijní oddělení DFP.
14. 3. 2018: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2018: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2018: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2019: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
11. 2. 2019: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
13. 2. 2019: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.