Vyhlášeno výběrové řízení na projekty SGS 2014

Děkan FP TUL vyhlásil nový ročník studentské grantové soutěže FP pro rok 2014. Přihlášky mohou předkládat studenti v doktorských programech FP TUL nebo akademičtí pracovníci FP TUL společně se studenty magosterských studijních programů. Soutěř je hlavně určena pro studenty, kteří by s její pomocí měli najít lepší cestu k odborné vědecké práci. I k tomu poslouží motivace v podobě možnosti získat zajímavé stipendium. Přihlášky je nutné předložit do 10. ledna 2014. Pravidla soutěže jsou na www.fp.tul.cz/sgs2014.