Traumata minulosti v současné společnosti

Sdružení Ackermann-Gemeinde si Vás dovolují pozvat na konferenci Traumata minulosti v současné společnosti, která se uskuteční v úterý 19. listopadu 2013 od 8.00 v sále Univerzitní knihovny Technické
univerzity v Liberci (Voroněžská 1329/13, Liberec, budova H).

Program a informace o přihlášení