Průvodce studenta uchazeče dle programů

Podání přihlášek ke studiu v druhém kole přijímacího řízení stanoven do 31. 8. 2018

Termín podání přihlášek ke studiu je prodloužen do 30. 4. 2018

Následující přehled zahrnuje všechny studijní programu/obory včetně těch, které nejsou ve druhém kole vyhlašovány. Pro druhé kolo přijímacího řízení platí nový termín podání přihlášek 31. 8. 2018.

Bakalářské programy

Magisterské programy

Magisterské navazující programy

Doktorské programy