Bakalářské studijní programy

Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

Informace k přijímacímu řízení bakalářského studijního programu

Podrobnější informace viz IS-STAG

Bakalářské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem. Absolventi se uplatní v praxi nebo mohou pokračovat v dalším studiu (navazujícím magisterském, popř. doktorském) na TUL i jiných VŠ.