Kurzy dalšího vzdělávání

Fakulta nabízí širokou paletu vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, tzv. kurzů. Některé z nich uskutečňují jednotlivá pracoviště fakulty, jiné jsou realizovány prostřednictvím Centra dalšího vzdělávání. Velký důraz je v poslední době kladen na rozšíření nabídky kurzů pro učitele v praxi (projekt ESF Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách), kteří si potřebují doplnit kvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP).

1. DFP - ODV (Oddělení dalšího vzdělávání) zajišťuje kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Ke dni uzávěrky materiálu jsou na FP akreditovány následující kurzy:

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Anglický jazyk pro první stupeň ZŠ
 • Německý jazyk pro první stupeň ZŠ
 • Dramatická výchova pro první a druhý stupeň ZŠ
 • Anglický jazyk pro druhý stupeň ZŠ
 • Německý jazyk pro druhý stupeň ZŠ
 • Český jazyk a literatura pro druhý stupeň ZŠ
 • Informatika pro druhý stupeň ZŠ
 • Matematika pro druhý stupeň ZŠ
 • Fyzika pro druhý stupeň ZŠ
 • Hudební výchova pro druhý stupeň ZŠ
 • Občanská výchova pro druhý stupeň ZŠ
 • Tělesná výchova pro druhý stupeň ZŠ
 • Výtvarná výchova pro druhý stupeň ZŠ
 • Výuka náboženství pro druhý stupeň ZŠ
 • Dějepis pro druhý stupeň ZŠ
 • Zeměpis pro druhý stupeň ZŠ
 • Český jazyk a literatura pro SŠ
 • Informatika pro SŠ
 • Matematika pro SŠ
 • Fyzika pro SŠ
 • Základy společenských věd pro SŠ
 • Zeměpis pro SŠ
 • Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Aktuální informace včetně pokynů a podmínek přijetí viz webové stránky ODV: http://odv.fp.tul.cz.

2. Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (KSS) zajišťuje kurzy:

 • Speciální pedagogika
 • Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
 • Asistent pedagoga

Bližší informace a předepsané formuláře přihlášek na webových stránkách katedry - www.kss.tul.cz.

3. Katedra německého jazyka (KNJ)

nabízí studujícím kombinovaných studijních oborů vyrovnávací kurzy německého a ruského jazyka. Bližší informace o kurzech organizovaných KNJ na webových stránkách katedry - http://knj.fp.tul.cz

 

Další kurzy CŽV organizačně zajišťuje Centrum dalšího vzdělávání TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 - www.cdv.tul.cz.