Studenti FP budou v roce 2013 řešit 11 projektů SVUČ

Děkan FP přidělil celkem 11 studentským projektům grant z převážné části určený na stipendia. Projekty budou řešit studenti bakalářských oborů v rámci Studentské vědecko-umělecké činnosti. Výsledky svého jednoročního bádání představí na studentské vědecké konferenci v únoru 2014.

Seznam projektů a informace o SVUČ