Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2013

Děkan FP vyhlašuje studentskou grantovou soutěž pro rok 2013. Pravidla soutěže najdete na www.fp.tul.cz/sgs. Projektové přihlášky lze předkládat do 10. 1. 2013, 12 hod.