BŘEZEN 2018

KRPATOVÁ Klára, den vyvěšení : 8. 3. 2018, den náhradního doručení : 23. 3. 2018

BERKOVÁ Markéta, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

BOUČKOVÁ ŠESTÁKOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení: 10. 4. 2018

LEJSKOVÁ Martina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

OLIVOVÁ Kateřina, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

VALKOVÁ Klára, den vyvěšení : 26. 3. 2018, den náhradního doručení : 10. 4. 2018

 

BABORÁKOVÁ Ilona, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4.2018

MALEC Jan, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018

RATTAY Jakub, den vyvěšení : 27. 3. 2018, den náhradního doručení : 11. 4. 2018