Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL

V období od května 2011 do dubna 2012 realizují Technická univerzita v Liberci (TUL) a Krkonošská odborná vysoká škola v Jelení Hoře (KPSW) společný projekt Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL.
K cílům současné evropské politiky patří zmezinárodnění a harmonizace vzdělávání v Evropě. Proto je hlavním cílem tohoto projektu prohloubení a zintenzívnění stávající mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami v Euroregionu Nisa (ERN). Jedná se zde zejména o spolupráci v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC).

V rámci projektu proběhne výměna studentů pedagogiky z partnerských vysokých škol, zúčastní se jí přibližně 30 osob. V rámci projektových aktivit se uskuteční i řada setkání pracovníků obou vysokých škol, v Jelení Hoře a v Liberci. V roce 2009 se uskutečnila obdobná výměna v rámci realizace projektu Informační portál vysokých škol v ERN.

Další aktivitou je vydání společných publikací. Patří k nim ACC JOURNAL, vědecká publikace vysokých škol v ERN. Projekt také umožní přípravu a tisk brožury o obou vysokých školách a letáků, které budou propagovat projekt a zúčastněné instituce.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Fotografie: