Transnational Career Service

Přeshraniční projekt TU v Chemnitz, TU v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem

mapcareerPod heslem „Kariéra bez hranic" započala Technická Univerzita v Chemnitz nadnárodní projekt pro profesionální rozvoj studentů v česko-saském příhraničí. Partnery projektu jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Technická univerzita v Liberci prostřednictvím ACC. Nový Projekt ESF „Transnational Career Service – posílení zaměstnanosti studentů a odborníků" bude rozšiřovat aktivity stávajícího „Career Service" v Chemnitz na nadnárodní úrovni.
V průběhu dvou let by měly být společně vytvořeny struktury a nabídky, které studentům umožní vstup do pracovního procesu v sousedních zemích. V rámci projektu by měli být studenti informováni o místních pracovních příležitostech a pomocí workshopů
a podnikových exkurzí získat podrobnější přehled o kultuře a pracovním prostředí v sousední zemi. Důležitým krokem je vytvoření trvalého poradenství a informačních služeb na partnerských vysokých školách. Dále jsou plánovány česko-německé karierní dny v Chemnitz, Liberci a Ústí nad Labem.

Fotografie: