Study.art 2009

plakatje projekt, na kterém participuje Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz v roli Lead partnera a Akademické koordinační středisko v ERN v roli projektového partnera. Projekt je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl3 (Česká republika-Sasko) v Euroregionu Nisa a bude realizován v období červen-prosinec 2009. V rámci projektu je vypsána mezinárodní grafická soutěž, které je obsahově zaměřena na téma: neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic - podmínky soutěže a termíny přihlášek - viz plakát

Součástí projektu je také workshop, který proběhne na Jizerce ve dnech 23. - 28. 9. 2009

Cílovou skupinou jsou studenti a absolventi (do pěti let po ukončení studia) německých, českých nebo polských vysokých škol studijních oborů zaměřených na výtvarné umění, architekturu, design, fotografii, uměleckou výchovu a další podobné umělecké studijní obory.

 

Formulář pro odevzdání výrobku: document-pdf
Plakát  document-pdf
Pozvánka  document-pdf
Podmínky vypsání soutěže document-pdf
Workshop document-pdf
Pozvánka na vernisáž document-pdf

Fotografie: