Identita regionu – česko-německý workshop

V rámci projektu se v německém Görlitz uskuteční workshop vysokoškolských studentů (27. - 29. 10. 2011). Společný pobyt, návštěva kulturních institucí, návštěva Saské zemské výstavy Via regia a společný workshop umožní studentům ztotožnit se s identitou regionu a v reálném prostředí poznat jeho specifika.

Obsahově bude workshop koncipován v souladu se studovaným oborem, bude vycházet z reality strukturálních změn regionální ekonomiky v posledních dvaceti letech a na jejím základě bude analyzovat a popisovat podstatu tohoto unikátního procesu a snažit se predikovat určitý předpoklad budoucího vývoje regionu.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou v Liberci a Hochschule Zittau/ Görlitz.

Doba trvání projektu  01. 04. 2011 - 31. 12. 2011
Program document-pdf
Workshop document-pdf

Fotografie:

 

Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL

V období od května 2011 do dubna 2012 realizují Technická univerzita v Liberci (TUL) a Krkonošská odborná vysoká škola v Jelení Hoře (KPSW) společný projekt Výměna studentů a přednášejících a společné publikace KPSW JG a TUL.
K cílům současné evropské politiky patří zmezinárodnění a harmonizace vzdělávání v Evropě. Proto je hlavním cílem tohoto projektu prohloubení a zintenzívnění stávající mezinárodní spolupráce mezi vysokými školami v Euroregionu Nisa (ERN). Jedná se zde zejména o spolupráci v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC).

V rámci projektu proběhne výměna studentů pedagogiky z partnerských vysokých škol, zúčastní se jí přibližně 30 osob. V rámci projektových aktivit se uskuteční i řada setkání pracovníků obou vysokých škol, v Jelení Hoře a v Liberci. V roce 2009 se uskutečnila obdobná výměna v rámci realizace projektu Informační portál vysokých škol v ERN.

Další aktivitou je vydání společných publikací. Patří k nim ACC JOURNAL, vědecká publikace vysokých škol v ERN. Projekt také umožní přípravu a tisk brožury o obou vysokých školách a letáků, které budou propagovat projekt a zúčastněné instituce.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Fotografie:

„Identita města“ – euroregionální setkání studentů vysokých škol v ERN

Cílem projektu je organizace jednodenního mezinárodního setkání v Liberci, cílovou skupinu projektu tvoří převážně studenti studijních oborů zaměřených na ekonomii, kulturní management a mezinárodní obchod, ale i studenti sociálně-vědních oborů.

Studenti se společně zúčastní odborné přednášky zaměřené na euroregionální problematiku a na perspektivy příhraničních oblastí. Dále je součástí programu prohlídka historického centra města Liberce za doprovodu renomovaného historika a exkurze související s profilem studovaných oborů.

Na německé straně se zúčastní studenti HS Zittau/ Görlitz se zaměřením na obor „Kultur und Management", na české straně studenti Ekonomické fakulty TUL studující obor „Mezinárodní obchod".

Doba trvání projektu: 01. 03. – 30. 09. 2011
Pozvánka document-pdf
Z tisku network

Fotografie: