Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN

plakatCílem projektu je zjistit, jaké podmínky mají absolventi doktorských studijních programů při vstupu na pracovní trh Euroregionu Nisa. Projekt se pokusí najít odpovědi na otázky týkající se například motivace vysokoškoláků k dalšímu vzdělávání. Na základě dotazníkového šetření zjistí, proč se studenti rozhodli pokračovat ve studiu na vysoké škole v rámci doktorského studia a dále s jakými představami chtějí uplatnit své vzdělání v praxi a k jaké profesní dráze směřují. Sondáž do zákulisí zaměstnavatelů poskytne informaci o tom, zda jsou schopni a ochotni nabídnout těmto absolventům jiné respektive lepší podmínky ve srovnání s ostatními vysokoškoláky. V rámci tohoto výzkumu budou osloveny různé firmy ale i státní a veřejnoprávní instituce v české a polské části Euroregionu Nisa. Cílem je oslovit co nejvíce firem, aby získaná data poskytla solidní základnu pro jejich další zpracování. Aby byla validita výzkumu zaručena, musí být zvolen skutečně reprezentativní vzorek respondentů.

Doba trvání projektu  leden 2009 - prosinec 2009
Flyer  document-pdf
Pozvánka  document-pdf

Fotografie: