Ekologické využití energetických zdrojů v Euroregionu Nisa. Biomasa v praxi.

biomasaTento projekt je zaměřen na vzdělávací činnost, která je určena především vysokoškolským studentům z české a německé části ERN, ale i zainteresovaným z řad veřejnosti na obou stranách hranice.

Jedná se o uspořádání dvou intenzívních seminářů (třídenních), kde čeští a němečtí odborníci zprostředkují této cílové skupině nejaktuálnější informace z oblasti problematiky energetických obnovitelných zdrojů jako je např. biomasa a pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD), ale i z oblasti využití solární energie, realizace větrných parků; budou zde také diskutovány otevřené otázky z oblasti ochrany životního prostředí, na programu bude i řešení ekonomických otázek bezprostředně spojených s využitím energetických zdrojů.

Lead partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC), projektovým partnerem je Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI). Délka trvání projektu: 1. 1. - 30. 6. 2010.

 

Flyer document-pdf
Plakát document-pdf
Pozvánka 1 document-pdf
Pozvánka 2 document-pdf

Fotografie:

Informační portál vysokých škol v ERN

InfPortalProjekt „Informační portál vysokých škol v ERN", bude naplněn aktivitami, které budou navazovat na dlouholetou spolupráci, a které povedou k prohloubení a zintenzívnění stávající spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v ERN. Prostřednictvím aktuálního a flexibilního informačního portálu dojde k bezprostřední výměně informací o akcích konaných na jednotlivých institucích (semináře, konference, soutěže, zveřejnění výsledků výzkumů, informace o projektech atp.), což přispěje k zintenzívnění stávajících kontaktů a k navázání kontaktů nových.

Projektovými partnery jsou Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa (ACC) a Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Cílovou skupinou projektu jsou vědecko-pedagogičtí pracovníci vysokých škol v ERN a jejich studenti a doktorandi.

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro zprostředkování aktuálních informací a rychlý přístup k nim a přispět tak ke zvýšení informovanosti mezi partnerskými institucemi v ERN. Doba realizace projektu je 1. 5. 2009 - 30. 4. 2010.

Flyer document-pdf

Fotografie:

Study.art 2009

plakatje projekt, na kterém participuje Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz v roli Lead partnera a Akademické koordinační středisko v ERN v roli projektového partnera. Projekt je podpořen z prostředků Fondu mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl3 (Česká republika-Sasko) v Euroregionu Nisa a bude realizován v období červen-prosinec 2009. V rámci projektu je vypsána mezinárodní grafická soutěž, které je obsahově zaměřena na téma: neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic - podmínky soutěže a termíny přihlášek - viz plakát

Součástí projektu je také workshop, který proběhne na Jizerce ve dnech 23. - 28. 9. 2009

Cílovou skupinou jsou studenti a absolventi (do pěti let po ukončení studia) německých, českých nebo polských vysokých škol studijních oborů zaměřených na výtvarné umění, architekturu, design, fotografii, uměleckou výchovu a další podobné umělecké studijní obory.

 

Formulář pro odevzdání výrobku: document-pdf
Plakát  document-pdf
Pozvánka  document-pdf
Podmínky vypsání soutěže document-pdf
Workshop document-pdf
Pozvánka na vernisáž document-pdf

Fotografie: