Identita regionu – česko-německý workshop

V rámci projektu se v německém Görlitz uskuteční workshop vysokoškolských studentů (27. - 29. 10. 2011). Společný pobyt, návštěva kulturních institucí, návštěva Saské zemské výstavy Via regia a společný workshop umožní studentům ztotožnit se s identitou regionu a v reálném prostředí poznat jeho specifika.

Obsahově bude workshop koncipován v souladu se studovaným oborem, bude vycházet z reality strukturálních změn regionální ekonomiky v posledních dvaceti letech a na jejím základě bude analyzovat a popisovat podstatu tohoto unikátního procesu a snažit se predikovat určitý předpoklad budoucího vývoje regionu.

Projekt svými aktivitami přispěje k myšlence sblížení a porozumění a naváže a prohloubí stávající spolupráci mezi oběma euroregionálními partnery - Technickou univerzitou v Liberci a Hochschule Zittau/ Görlitz.

Doba trvání projektu  01. 04. 2011 - 31. 12. 2011
Program document-pdf
Workshop document-pdf

Fotografie: