Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa

Vysoké školy jsou aktivní spolutvůrci Euroregionu Nisa. Současné aktivity ACC mají za cíl především podílet se v rámci Boloňského procesu na vytvoření společného evropského vysokoškolského prostoru. Vedle rozvoje společných studijních oborů především v rámci Univerzity NISA je otázkou mimořádné důležitosti poptávka po vysokoškolských absolventech a otázka vlivu absolventů na pracovní trh Euroregionu Nisa (ERN).

Tento projekt sestává ze tří projektových částí.

Studie k šancím absolventů doktorského studia na pracovním trhu ERN – tato část je doplněním dotazníkové akce a analýzy problematiky, která byla již řešena v polské a české části ERN.
Zpracování webové prezentace ke studijním možnostem na vysokých školách v ERN - slouží ke zlepšení studijních náborových možností a informovanosti o možnostech studia na vysokoškolských institucích ve všech částech ERN.
Uspořádání konference na téma "Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa" – tato část završuje celý projekt a je opatřením pro bilanci dosavadních výsledků a stanovení budoucích priorit spolupráce vysokých škol v ERN.
Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

Lead partnerem projektu je Hochschule Zittau/Görlitz, projektovým partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC).

Délka trvání projektu: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010
Flyer document-pdf
Pozvánka na konferenci document-pdf
Sborník z konference document-pdf

Fotografie:

 

loga-baner

 Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje
Fond malých projektů Cíl 3 2007- 2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.
č.0208.03/070909/CZ.4/2/06