Mezinárodní vzdělávací platforma pro strojírenství v ERN

V české a německé části Euroregionu Nisa (ERN) existují již řadu let dvě významné vysoké školy, které poskytují vysokoškolské vzdělávání pro strojírenství více než třem tisícům posluchačů. Na těchto vysokých školách se vyučují stejné nebo velmi příbuzné vědní obory, které jsou garantovány významnými odborníky obou zemí. V řadě případů se jedná i o vědce a pedagogy evropského nebo i světového významu.

Obsahem projektu je vytvořit mezinárodní vzdělávací platformu pro strojírenství v ERN spočívající ve vytvoření struktury paritních oborů, definování jejich garantů a sestavení vzdělávacích modulů tak, aby se v tomto systému mohlo vzdělávat co nejvíce posluchačů z obou stran Euroregionu Nisa. Během realizace projektu budou vybrána na partnerských institucích nosná vzdělávací zaměření, která jsou aktuální a mají mimořádný pro strojírenství.

Výuka bude probíhat vysoce efektivní modulární formou tak, aby se minimalizovala časová zátěž posluchačů i přednášejících. Přednášejícími budou jak profesoři a docenti partnerských vysokých škol, tak i špičkoví odborníci z praxe. Jazykem přednášek se předpokládá čeština, němčina nebo angličtina. Jednotlivé vzdělávací moduly budou podpořeny výukovými materiály v podobě učebnic, skript a datových prezentací. Absolventům modulu bude udělen certifikát partnerských institucí.

Cílem projektu je připravit posluchače pro výkon zaměstnání a úspěšnou seberealizaci v náročném oboru jakým strojírenství je. Lead partnerem je Technická univerzita v Liberci (ACC), projektovým partnerem je Hochschule Zittau/Görlitz. Tento projet je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa – Neiße, program Česká republika-Sasko.

 

Délka trvání projektu: 1. 10. 2009 - 30. 6. 2010.
Plakát document-pdf

Fotografie: